CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY HOẠCH BỞI C.TY CP TẬP ĐOÀN HẠ LONG

CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY HOẠCH - THIẾT KẾ BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ LONG

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Bến cảng và Kho chứa hàng hóa - Công ty TNHH Tiến Lâm.

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Bến cảng Thủy nội địa thôn Cầu Voi đến thôn Bắc, xã Vạn Ninh thành phố Móng Cái.

Quy hoạch chi tiết Xây dựng mở rộng Bệnh viện Đa Khoa khu vực Móng Cái.

Quy hoạch chi tiết  Xây dựng Nhà máy Sản xuất Gạch Tuynel và Bến xuất nhập hàng hóa Công ty cổ phần Kinh tế Đông Bắc Hạ Long.

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Khu chăn nuôi, trồng trọt - kết hợp Du lịch sinh thái - Công ty cổ phần phát triển Hồng Quân.

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Đô thị TL: 1/500 Khu trung tâm xã Hải Xuân.

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Khu đô thị - Khu phi thuế quan địa điểm số 2.