CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI C.TY CP TẬP ĐOÀN HẠ LONG

CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ LONG

Thiết kế văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long - Chi nhánh: Thành phố Móng Cái.

Thiết kế chợ Cẩm Đông - Cẩm Phả  tỉnh Quảng Ninh.

Thiết kế chợ Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Thiết kế Quán cafe Stan.