CÔNG TRÌNH ĐẤU NỐI ĐƯỜNG TL 326 VỚI TL 328 H. HOÀNH BỒ

Ngày 28 tháng 10 năm 2017 Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long tiến hành làm lễ khởi công xây dựng công trình tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 với tỉnh lộ 328 huyện Hoành Bồ.

Tuyến đường tỉnh 326 nối đường tỉnh 328 huyện Hoành Bồ.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lê Lợi, xã Sơn Dương huyện Hoành Bồ;

- Đường giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp 4 giao thông đồng bằng;

- Vốn đầu tư: 33,831,461,000 đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 300 ngày;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoành Bồ;

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long.