DỰ ÁN CẢNG TỔNG HỢP VÀ KHU DỊCH VỤ TẠI XÃ LÊ LỢI, H. HOÀNH BỒ

Dự án Khu Nuôi trồng thủy sản kết hợp xây dựng khu nhà nổi kinh doanh các dịch vụ nhà hàng, câu cá giải trí tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/1000.

Tuy nhiên do trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng Dự án và được làm nhà thầu thi công xây dựng tuyến đường giao thông kết nối TL 326 với TL 328 do UBND huyện Hoành Bồ làm Chủ đầu tư, Nhà thầu đã nhận thấy định hướng Quy hoạch của tỉnh, của huyện tại khu vực này có thay đổi cục bộ. Cụ thể là, tỉnh không định hướng tiếp tục xây dựng Khu Công nghiệp Hoành Bồ tại khu vực này nữa. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đầu tư của Dự án, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ theo yêu cầu phát triển. Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long dự kiến điều chỉnh mở rộng Dự án để phát triển thêm vùng nuôi theo hướng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất và xây dựng thêm 01 cụm cảng tổng hợp để phục vụ nhu cầu xuất, nhập hàng hóa tại địa phương.

Chính vì vậy Dự án trên đươc Quy hoạch lại theo tỷ lệ 1/500 và được lấy tên là: Dự án Cảng tổng hợp và khu dịch vụ tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ theo quyết định được phê duyệt số 3863/QĐ-UBND ngày 28/11/2016.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long;

- Địa điểm xây dựng: Tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ;

- Tổng diện tích: 68,05 ha;

- Tổng mức đầu tư: 65.065.000.000 đồng;

- Mục tiêu của Dự án: Xây dựng mới khu nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh kết hợp với phát triển khu nhà nổi cung cấp các dịch vụ ẩm thực, câu cá, du lịch, sinh thái. Tạo sản phẩm cá tươi sống cho khu vực huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long. Cung cấp sản phẩm dịch vụ (nhà hàng, câu cá giải trí) cho người dân khu vực Hạ Long và khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời giúp tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người Lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Quy hoạch chi tiết Dự án Cảng tổng hợp và khu dịch vụ tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

Quyết định điều chỉnh tỷ lệ quy hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ: