KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Khai thác cát tại phường Bình Ngọc làm vật liệu san lấp 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long

1. Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát làm vật liệu san lấp;

2. Công suất thiết kế: 480.000 m3/năm;

3. Biên giới trữ lượng khai trường:

+ Vị trí khu khai thác được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30

X (m)

Y (m)

1

2369855

522182

2

2370530

522181

3

2370532

523481

4

2369857

523482

+ Trữ lượng khai trường: Tổng trữ lượng  6.005.930 m3.

4. Địa điểm khai thác: phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổng diện tích khai thác: 88ha.

6. Tổng vốn đầu tư: 66.036 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

 

Ảnh minh họa.

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản: