Thu hồi 45.000m2 đất xây dựng tại Nhà máy gạch Hoành Bồ

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 45.000m2 đất trước đây đã giao cho Cty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh thực hiện dự án tái định cư và nhà ở cán bộ công nhân viên của Nhà máy (NM) gạch Hoành Bồ, tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu tái định cư và nhà ở cán bộ công nhân viên của Nhà máy gạch Hoành Bồ chưa thực hiện đầu tư xây dựng, chưa có tài sản trên đất.

Xây dựng nhà máy gạch Hoành Bồ tại xã Lê Lợi

Ranh giới, diện tích khu đất thu hồi xác định tại Bản đồ hiện trạng xin giao đất khu tái định cư NM gạch Hoành Bồ, tỷ lệ 1/500, do UBND tỉnh phê duyệt.

UBND huyện Hoành Bồ có trách nhiệm thông báo cho Cty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh, UBND xã Lê Lợi và các hộ dân liên quan về quyết định thu hồi của UBND tỉnh, đồng thời tổ chức quản lý đất đai theo quy định của pháp luật đất đai, đề xuất phương án xử lý khoản kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất do Cty CP Xây dựng số 3 Quảng Ninh đã nộp cho Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ.