TRANG TRẠI TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TẠI XÃ DÂN CHỦ, XÃ SƠN DƯƠNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long tiến hành thực hiện dự án “Xây dựng trang trại trồng cây ăn quả” tại  xã Dân chủ, xã Sơn Dương thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Với mục tiêu nhằm xây dựng một trang trại trồng cây ăn quả đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăm sóc đồng thời xây dựng khu văn phòng giới thiệu sản phẩm.

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Sau khi dự án hoàn thành sẽ cơ bản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực xã Dân chủ và xã Sơn Dương nói riêng toàn tỉnh nói chung, nhờ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực. Với việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trồng trọt sẽ mang lại nguồn thực phẩm, cung cấp và đáp ứng được nhu cầu cây ăn quả sạch ngày càng cao của đại bộ phận người dân. Dự kiến đến năm 2017 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động và mang lại lợi nguồn lợi cho người dân.

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long

- Tên dự án: Trang trại trồng cây ăn quả

- Vị trí, địa điểm đầu tư: xã Dân chủ, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

- Quy mô sử dụng đất: Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạc là 206,28 ha

- Tổng vốn đầu tư: 68 tỷ đồng

- Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án