TƯ VẤN THIẾT KẾ

Là doanh nghiệp với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, HABIN từng bước tham gia vào lĩnh vực tư vấn thiết kế, bao gồm: lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: khu đô thị mới, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư và dịch vụ công cộng...

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình xây dựng, khảo sát kinh tế - xã hội và điều tra lưu lượng giao thông.

TƯ VẤN THIẾT KẾ

- Lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng.

- Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình; kiến trúc, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, công viên-cây xanh, khu vui chơi giải trí, xử lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng.

- Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình.

        - Tư vấn quản lý dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật (tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch - khách sạn.

- Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí (trừ các loại hình vui chơi giải trí nhà nước cấm) phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

- Thi công xây dựng và thực hiện chuyển giao công nghệ mới các công trình; Kiến trúc dân dụng, nhà ở, giao thông thuỷ lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đánh giá chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng, đánh giá tác động môi trường, quan trắc biến dạng công trình.

- Lập quy hoạch hệ thống giao thông; Các công trình Văn hoá, di tích, thể thao, vui chơi giải trí.

- Lập báo cáo đầu tư, dư án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng.

- Dịch vụ quảng cáo và vui chơi giải trí; kinh doanh điện lực.

- Thiết kế công trình xây dựng biển.

- Thiết kế công trình cảng - đường thuỷ.

- Thiết kế công trình thuỷ lợi - thuỷ điện.

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình.

- Thi công xây dựng và thực hiện chuyển giao công nghệ mới các công trình văn hoá, hạ tầng xã hội, thuỷ điện.

Thiết kế kỹ thuật các công trình:

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình và nội ngoại thất công trình;

- Thiết kế các công trình cầu đường bộ;

- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, thiết kế điện đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm;

- Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh, mương;

- Thiết kế công trình công cộng (hè, sân, vườn); quy hoạch hạ tầng đô thị;

- Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hoá;